Logo

Archív

Životopis romantika je pre historika výzva

„Štefánikov život bol veľmi romantický. No je jednou z úloh historika, aby si od toho našiel odstup. Aby udalosti, fakty, javy dokázal analyzovať a spracovávať vecným spôsobom. A pritom aby vedel správne poukázať na to, že táto stránka hrala v jeho živote veľmi dôležitú úlohu,“ hovorí Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV.