Logo

Archív

Zmarená transformácia zmenila farmakológom plány

„Projekt vzniku Centra experimentálnej medicíny SAV bola dobrá myšlienka. Ocení to najmä mladá generácia kolegov, ktorí už budú môcť naplno využiť výhody, čo z toho vyplývajú,“ vysvetľuje Michal Dubovický, vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.