Ekonomická nezávislosť je hlavnou výzvou nového riaditeľa hotela

10. 4. 2024 | 3281 pozretí
norbert-longauer-SAV

Vrcholový manažér NORBERT LONGAUER má záujem otvoriť prostredie Kongresového centra SAV Academia v Starej Lesnej aj hosťom z komerčného prostredia európskych krajín. Okrem výhľadu na končiare tatranských štítov mu v tom môžu pomôcť skúsenosti v krízovom manažmente aj povýšenie kuchyne na gurmánsky zážitok.

V máji 2023 ste sa stali novým riaditeľom KC SAV Academia v Starej Lesnej. Aké boli vaše predchádzajúce skúsenosti v tejto oblasti?

V Kúpeľoch Sliač a Kúpeľoch Vyšné Ružbachy som pôsobil ako obchodný riaditeľ a riaditeľ Grand Hotela. Jedným z mojich úspešných projektov bolo napríklad založenie Centra včasnej kardiovaskulárnej rehabilitácie, ktorý bol nasmerovaný do troch Národných srdcovo-cievnych ústavov. Projekt doteraz napomáha rýchlej rekonvalescencii pacienta po operácii srdca. V kúpeľníctve som pôsobil 14 rokov a práca ma napĺňala  aj z toho dôvodu, že sa dotýkala zdravotníctva a nešlo vyslovene o komerčné projekty.  Iný zaujímavý a pre rozvoj cestovného ruchu na Slovensku prospešný projekt bolo zriadenie oblastných a krajských organizácií cestovného ruchu, kde som s kolegami pripravoval legislatívne pravidlá na úrovni tvorby zákonov.

Neskôr som sa začal viac venovať oblasti gastra. Viedol som reštauráciu Altitude v Televíznej veži Kamzík, ktorá hosťovala významné osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života. Jeden z najvýznamnejších hostí bol Jeho Svätosť 14. Dalajlama. Následne som dostal príležitosť vstúpiť do druhej najväčšej gastro siete Mondieu, kde som ako generálny riaditeľ šéfoval šesť rokov. Bola to zaujímavá a turbulentná etapa môjho života, ktorú sprevádzala expanzia siete na Slovensku, ale aj do Česka a Spojených arabských emirátov.

Aj napriek tomu, že portál Startitup.sk zaradil v tom čase vaše meno medzi 10 najvplyvnejších ľudí v oblasti gastropriemyslu na Slovensku, rozhodli ste sa odísť a vrátiť späť do hotelierstva. Prečo?

Žil som život Meryl Streep v mužskom tele z filmu Diabol nosí Pradu. Môj život bol nabitý pracovným programom s témami o obchodnej stratégii, finančnej koordinácii, diverzifikácii rizík, udržateľnosti, expanzii značky do ďalších krajín sveta a iných rôznorodých zaujímavých, ale aj menej zaujímavých tém.  Asi ako aj v prípade iných krízových manažérov prišiel moment pracovného naplnenia a zmena osobných hodnôt. Mnoho ľudí z môjho okolia považuje dané prostredia za mimoriadne atraktívne a luxusné. Prekvapenie z rozhodnutia opustiť stoličku vrcholového manažéra, ktorý riadi tri krajiny, prirodzene, prekvapilo široké okolie.Aké ciele alebo výzvy sú teraz pred vami v súvislosti s KC SAV Academia?

Zaujíma ma, či sa udeje to, čo plánujem, pokiaľ vložím svoje profesionálne kroky a odborné skúsenosti do hotela, ktorý sa doteraz nesprával úplne štandardne komerčne. Spolu so svojím tímom by som chcel fungovanie hotela otočiť o 180 stupňov, aby nabral do plachiet nový vietor. A aby sa v silnom konkurenčnom prostredí uchytil. Pretože aj napriek tomu, že dnes nedosahuje vrchol kvalitatívneho „luxusu“ štvor-  a päťhviezdičkových hotelov a hotelových stredísk, má na trhu svoje uplatnenie aj svojho hosťa. Tomuto hosťovi imponuje poctivá kvalita a tradícia.

Ako by ste opísali svoju víziu riadenia kongresového centra?

Pre mňa je veľmi príjemným poznaním, že SAV od začiatku transparentnými krokmi spohovorovala kandidáta z tvrdého komerčného prostredia a že tu môžem pôsobiť ako komerčný krízový manažér. Po mojom nástupe bolo potrebné zrealizovať v relatívne krátkom čase veľa úkonov od optimalizácie cez efektívne personálne nastavenie a začať s prípravou na otvorenie obchodných trhov. Pretože aj napriek tomu, že niektoré zabehnuté mechanizmy vnútri hotela boli funkčné a dobre nastavené, hotel fungoval primárne ako benefitný program pre zamestnancov SAV.

V súčasnosti hotel začína budovať pevné základy novej etapy, aby bolo možné uskutočniť nadstavby obchodných akvizícií a možností predaja hotelových služieb na rôznych platformách komerčných hostí, kongresovej turistiky, eventov a vyťaženia všetkých služieb, ktoré hotel má k dispozícii. Hlavným cieľom je teda hotel vyťažiť, realizovať cielené obchodné kroky, ktoré pomáhajú efektívnej vyťaženosti hotelovej kapacity, dosiahnutým  tržbám, a ktoré sa pretavia do vnútornej investície a revitalizácie hotela. To všetko s ohľadom na fakt, že hotel je a bude stále primárne určený pre všetkých zamestnancov SAV ako jeden z benefitov, ktorý im prináleží.Možno už dnes vidieť v hoteli niektoré zo zmien?

Z tých viditeľných je to napríklad nábytková časť v lobby bare. Kompletnou technickou revitalizáciou však prechádza aj kuchyňa. Hosť to síce nevidí, ale je to významný krok dôležitý pre funkčnosť kvalitného gastra. Čo však hoteloví hostia čoskoro uvidia, je pripravovaný redizajn hotelovej izby, rozšírenie hotelových služieb, nabíjacie stanice pre elektromobily a iné zaujímavé novinky, o ktorých informujeme aj cez príspevky na sociálnych sieťach. Čiastočná revitalizácia sa už dotkla aj všetkých pracovných oddelení.

V čase vášho nástupu ste mali jasnú predstavu zmien, ktoré je nutné v hoteli vykonať. Aký časový horizont dávate týmto plánom ako celku?

Po mojej rýchlej aklimatizácii sa niektoré plány prehodnotili a posunuli sa z dlhodobého do strednodobého horizontu. Chce to, samozrejme, precíznu prípravu a koordináciu v rôznych krokoch. Jedným z mojich odvážnych cieľov je priviesť hotel k ekonomickej samostatnosti a rozpočet z akadémie presmerovať na generálnu rekonštrukciu interného hotelového prostredia a revitalizáciu externého prostredia. Na to, aby hotel nabral ekonomickú samostatnosť, sú potrebné komerčné tržby a tie získame, len ak budeme poskytovať konkurencieschopné hotelové služby. Ide teda o reťaz článkov, ktoré musia do seba zapadať.

Rovnako dôležité je vytvorenie optimálnych pracovných podmienok pre mňa a všetkých mojich kolegov. Pokiaľ budeme pracovať v optimálnej pracovnej atmosfére, bude možné pretransformovať akékoľvek požiadavky a naplniť spoločné ciele. Mnohí zamestnanci a zamestnankyne akadémie, ktorí chodia do hotela pravidelne, si pochvaľovali jedlo v hoteli. Momentálne však cítiť, že gastro sa posunulo ešte o level vyššie. Stojíte za touto zmenou?

Absolútne nespochybňujem, že sa tu vďaka tradičným slovenským receptúram výborne varilo aj pred mojím príchodom. Túto funkčnú časť sme ponechali, ale chuťou aj vizuálom sme sa posunuli niekam inam. Prirodzene, vďaka mojim skúsenostiam v gastre sa ma táto téma veľmi dotýka. A tak, ako keď som bol kdekoľvek vo svete, tak aj vo Vysokých Tatrách podporujem predovšetkým lokálny trh a jeho dodávateľov, ktorí odzrkadľujú rázovitosť regiónu. Nemám záujem do hotela priniesť francúzsku, taliansku alebo inú kuchyňu, ale našu slovenskú, ktorá podporuje tunajší región.

Zoptimalizovali sme tiež radikálne skladové zásoby. Došlo k výberu nových dodávateľov, nastaveniu obchodných vzťahov, výhod pre hotel v nákupných cenách a starostlivosti o zákazníka. Vyberáme kvalitné potraviny, neuchyľujeme sa k polotovarom. Začíname si piecť vlastné pečivo, sušíme ovocie, ponúkame racio zónu, varíme si domáci džem, pripravujeme si jogurty, vnímame zdravotné intolerancie a eliminujeme akékoľvek plasty. Nový pohľad na kuchyňu máme teda určite podchytený, no komplexné nastavenie s novou à la carte ešte len príde.Stáli hostia chvália tiež ochotu a ústretovosť personálu. Došlo s vaším nástupom k výraznejším personálnym zmenám?

Nebol absolútne žiadny dôvod, pracujem s pôvodným tímom, až na drobné zmeny, ktoré však priniesla prirodzená prevádzková migrácia. Zdravým úsudkom analyzujem pracovné prostredie a ľudský potenciál. Pre mňa je dôležité, aby mali kolegyne a kolegovia priestor na rast vo svojej odbornosti, aby na rôznych úsekoch cítili pozitívnu zmenu, ale aj vnímali moju podporu a vedeli, že sa na mňa môžu vždy obrátiť. Spoločne tímovo smerujeme k nastaveným cieľom.

A tak ako je srdečný región, tak sú srdeční ľudia, ktorí v ňom žijú. Pripomína mi to moje pôsobenie v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy, kde som prvý raz začal spoznávať mentalitu ľudí žijúcich v danom regióne. Mám to šťastie, že aj moji kolegovia v hoteli majú túto výbavu, a o to radšej s nimi pracujem a oni mi to vracajú v tom, že máme veľmi dobré referencie na hotelové služby.

Prešiel takmer rok od vášho nástupu. Prekvapilo vás niečo v súvislosti s fungovaním kongresového centra a hotela?

Keďže prichádzam z nekompromisného a dynamického komerčného prostredia, neprekvapilo ma takmer nič. Pripravil ma život, skúsenosti, situácie, realizované projekty a procesy, prekonané prekážky. Pred samotným vstupom na akademickú pôdu v zmysle hotelových služieb som citlivo zvažoval všetky kroky, aby vynaložený čas a energia padli na úrodnú pôdu. Po roku viem, že rozhodnutie bolo správne. No a v neposlednom rade posledné slovo mala aj tak výberová komisia SAV, ktorej to, či rozhodla správne, budú odpovedať ekonomické ukazovatele. Je to pre mňa jedna z výziev, ktorá patrí do pracovného života krízového manažéra.

Neobávate sa trochu, že keď hotel uvediete do stavu požadovanej funkčnosti, že sa ako krízový manažér začnete „nudiť“?

Nikdy som nudu nezažil. Vzhľadom na to, že hotel dlhodobo fungoval v móde svojho prevádzkového komfortu a nevyužil včas svoje možnosti posunu a potenciálu, je potrebné dobehnúť  a následne sa priblížiť konkurenčnému hotelovému prostrediu. Rok alebo dva sú však málo na naplnenie mojich cieľov. Riadenie hotela je historicky nastavené tak, že ktorýkoľvek riaditeľ alebo riaditeľka kompetenčne vedie všetky hotelové procesy, sú kompetentní v rozhodovacom procese, čo napomáha dynamike cieľov. A veľmi ma teší, že aj z Predsedníctva SAV cítim mimoriadnu podporu.

PhDr. NORBERT LONGAUER je vrcholový krízový manažér so špecializáciou na kúpeľný, hotelový a gastro segment. Na post riaditeľa Kongresového centra SAV Academia v Starej Lesnej nastúpil v máji 2023. Niekoľko rokov pôsobil na čele gastro siete Mondieu, ktorá za jeho pôsobenia expandovala do Českej republiky a Spojených arabských emirátov. Je spoluautorom projektov Kúpele Vyšné Ružbachy – Centrum asistovanej reprodukcie a Kúpele Sliač – Centrum včasnej kardiovaskulárnej rehabilitácie.


Stanislava Longauerová

Foto: Marek Hajkovský, Jana Schmidtová


Časopis Akadémia 02/2024