Kontakt

Slovenská akadémia vied
Štefánikova 49
814 38 Bratislava

Tel: +421 2 5249 2751-9
Fax: +421 2 5249 4391

Svoje otázky, alebo pripomienky k tejto stránke môžete adresovať na webmaster@savba.sk.

Vydavateľ

Vydáva Úrad SAV vo VEDE, vydavateľstve SAV.
ISSN: 2730-0986.

e-Tiráž

Systém pre elektronickú verziu časopisu Akadémia / Správy SAV vytvorilo Oddelenie webových služieb a propagácie CSČ SAV – VS. Systém využíva WordPressovú tému Akademia.

Realizačný tím:
Tomáš Hlaváč, Gabriela Obadalová

Technická podpora:
webmaster@savba.sk

Za obsah zodpovedá:
Vydavateľstvo VEDA

Hlavná redaktorka:
Stanislava Longauerová