Logo

Archív

„Keď to nevyjde, treba ešte zabojovať“

MATEJ BALÁŽ: “Mechanochemická syntéza kovových chalkogenidov je iba jedným z mnohých smerov, ktorým sa venujeme. Okrem iného sme poukázali na možnosť spracúvať vaječný odpad, konkrétne pomletím okenného parapetu s vaječnou škrupinou sa nám podarilo odstrániť chlór z PVC.“