Pri popularizovaní je dôležitá forma, ale nezabúdajme na obsah

8. 4. 2024 | 67 pozretí

Vedu a výskum vníma verejnosť často ako svet otázok, ktorého odpovede bývajú ťažko  uchopiteľné. Seminár zameraný na popularizačné aktivity SAV aj tentoraz priniesol praktické ukážky a spôsoby, ako možno zrozumiteľnejšie komunikovať vedecké témy.

Každý ročník v poradí už štvrtého popularizačného seminára z dielne SAV reaguje na vývoj a zmeny v oblasti vplyvu sociálnych a tradičných médií na spoločnosť. Referát pre komunikáciu a médiá SAV (RKM) aj tento rok oslovil odborníkov z rôznych oblastí a ponúkol zástupcom jednotlivých ústavov SAV možnosť zúčastniť sa na tréningu mediálnych zručností a lepšej prezentácie v online priestore.

Podpora z Predsedníctva SAV

Seminár pre popularizátorov vedy sa uskutočnil 18. – 20. marca v KC Academia v Starej Lesnej. Počas troch dní sa diskutovalo aj o potrebe stavať na dôveryhodnosti značky SAV. Túto požiadavku prezentoval hneď v úvode aj predseda SAV Pavol Šajgalík. Ten naznačil, že „každý koordinátor a koordinátorka popularizácie by mali mať možnosť spoznať svoj ústav a rozoznať tak potenciál výskumných tém na svojom pracovisku“. Podľa jeho slov je to jediná možná cesta, ako získať prehľad o výskumných témach. To všetko by sa malo, samozrejme, diať s plnou podporou vedenia daného ústavu.

Pomoc a nastavenie procesov

Monika Tináková, hovorkyňa a vedúca RKM, predstavila v skratke Komunikačný manuál SAV. Ide o zásadný a zároveň praktický dokument, ktorý má za úlohu uľahčiť a zjednotiť prvky popularizácie vedy a výskumu na pôde SAV. O svoje skúsenosti s popularizáciou sa podelili Marta Šoltésová Prnová, koordinátorka popularizácie za Centrum experimentálnej medicíny SAV, a Filip Květoň z kancelárie pre popularizáciu z Chemického ústavu SAV. Obaja poukázali na fakt, že nastavenie funkčných procesov síce môže trvať aj niekoľko rokov, ale v konečnom dôsledku už nepôjde o prácu jednotlivca a vzniknúť môže aj menší angažovaný tím.  

Malá projektová schéma SAV

Členovia Predsedníctva SAV Marek RadvanskýMichal Kšiňan zhodnotili pilotný ročník Malej projektovej schémy SAV. Projekt zameraný na podporu popularizácie a propagácie vedy širokej verejnosti ponúka finančný grant pre žiadateľov zo SAV do výšky 2 000 eur. Prvé úspechy Malej projektovej schémy SAV bolo možné vidieť napríklad počas podujatia Víkend so SAV, kde svoj výskum prezentovali jednotlivé ústavy akadémie a ktoré sa uskutočnilo v júni 2023 pri príležitosti 70. výročia založenia SAV.

Aj rutinná téma môže zaujať

Ako zistiť, ktorá vedecká téma je vhodná na propagáciu, a ako ju spracovať a posunúť ďalej? Redaktorka Denníka N Zuzana Vitková sa venuje vedeckým témam. Počas niekoľkoročnej praxe zistila, že vedkyne a vedci považujú svoje témy často za bežné a pre verejnosť nezaujímavé. Opak však môže byť pravda. Odporučila preto vnímať prácu svoju aj prácu kolegýň a kolegov očami nezainteresovaného pozorovateľa. Čo sa týka spracovania témy, je  dôležité myslieť vždy na to čo, komu, ako a za akým účelom chceme povedať.


Tvár ako nástroj popularizácie

Na dôležitosť jednotného vizuálu pri prezentovaní a budovaní značky poukázal Jakub Hrušovský z marketingovej agentúry Birne. Podľa neho sa možno publiku priblížiť aj osobnejším prístupom, napríklad prezentovaním výskumu prostredníctvom tváre popularizátora, ktorý zastupuje daný ústav. Témy pritom možno umne recyklovať alebo rozvinúť cez viacero kanálov. Stavať treba na konzistentnosti a pravidelnosti príspevkov na sociálnych sieťach. Komunikovaný obsah však musí byť vždy dôveryhodný a overený, v súlade s princípmi akadémie.

Smartfón pre všetko

Príkladom, že takýto prístup môže fungovať, je vedkyňa Alžbeta Šujanová z Ústavu zoológie SAV. Počas svojho vstupu zaujala tým, ako možno jednoducho a pútavo natočiť krátke komentované video zo sveta vedy a výskumu pomocou smartfónu. Ako ho využiť pri vytváraní obsahu na sociálne siete mali prítomní možnosť vyskúšať si počas prednášky Natálie Feriančekovej z RKM. Vďaka jej radám a tipom získali mnohí lepší prehľad vo voľne šíriteľných aplikáciách, ktoré možno využiť pri tvorbe vizuálu alebo úprave videa na sociálne siete.  

Vedecký podcast SAV

Peter Boháč, moderátor Vedeckého podcastu SAV a taktiež vedec z Ústavu anorganickej chémie SAV, predstavil fungovanie tohto obľúbeného formátu, ktorý je dostupný na všetkých známych streamovacích platformách a najnovšie časti možno sledovať už aj cez YouTube kanál Slovenskej akadémie vied.


Festival Starmus na Slovensku

O vedeckom festivale Starmus povedala viac prostredníctvom videokonferencie Paulína Böhmerová, manažérka spoločnosti ESET pre vzťahy s vedeckou obcou. Siedmy ročník tejto pre vedecký svet aj širokú verejnosť zaujímavej akcie sa uskutoční 12. – 17. mája v Bratislave a prinesie na Slovensko zvučné mená svetovej vedy a výskumu a tiež hudby.

Vystupovanie pred kamerou

Prednášky pretkané diskusiami, počas ktorých sa popularizátori a popularizátorky delili o svoje skúsenosti, tipy a inšpirácie, ukončil workshop Gregora Mareša. Známy televízny moderátor relácií Experiment, VAT, Duel a Duel šampiónov v RTVS po krátkej prezentácii ponúkol priestor pre praktické cvičenie zamerané na vystupovanie pred kamerou. Šesť dobrovoľníkov malo možnosť otestovať si svoje komunikačné zručnosti a zistiť tak, v čom sa ešte možno zlepšiť. Vo všeobecnosti sa však ukázalo, že SAV disponuje veľmi dobrým komunikačným potenciálom.

Stanislava Longauerová

Foto: Martin Bystriansky, Katarína Gáliková


Časopis Akadémia 02/2024