Areál sa bude neustále vyvíjať

13. 4. 2024 | 239 pozretí
henrieta-moravcikova-SAV

O doterajších pokusoch zmeniť areál aj o vízii nového vedeckého kampusu na bratislavskej Patrónke s členkou poroty a vedúcou oddelenia architektúry v Historickom ústave SAV HENRIETOU MORAVČÍKOVOU.

Víťazná urbanistická štúdia vidí nový areál aj ako miesto, kde je možné relaxovať a stretávať sa. Z prieskumov vyplynulo, že aj zamestnanci a zamestnankyne SAV vnímajú túto potrebu. V areáli sa však dodnes nepodarilo umiestniť aspoň lavičky ako pomyselný základ relaxačných mini zón. Čo vidíte ako hlavný dôvod? Šlo by predsa o minimálnu investíciu.   

Po novembri 1989 bolo takých pokusov viac. Iniciatívy prichádzali s výmenou vedenia správy areálu, posledná bola pred dvoma – tromi rokmi. Vždy to však narazilo buď na nedostatok finančných prostriedkov, alebo na potrebu koncepčného riešenia. Debata ako tu koncipovať verejný priestor naráža na partikulárne záujmy jednotlivých ústavov, na rôzne čiastkové záujmy a tiež na fakt, že niektoré budovy sú v prenájme. Aj ojedinelé pokusy, ako napríklad prestavba nefunkčnej fontány na letné sedenie, sa skončili rozpačito. Pretože sa to riešilo ad hoc a bez účasti primeraných profesionálov. Rozhodujúcu úlohu zohrávala cena a nie výkon. Nie je to však len o lavičkách, ale aj o vybavenosti pre ľudí, ktorí tu pracujú. Je tu síce jedáleň a bufet, ale majú limitovaný čas prevádzky, takže je to zatiaľ stále užívateľsky veľmi neprítulné prostredie.

V roku 2015 vytvorili študenti a študentky šiesteho ročníka Fakulty architektúry STU v rámci záverečnej práce niekoľko architektonicko-urbanistických návrhov, ako by mohol vyzerať moderný areál SAV. Nemali niektoré z nich potenciál, aby sa s nimi ďalej pracovalo?

Študentským návrhom predchádzala pasportizácia, vyhodnotili sa budovy, ktoré stoja za to, aby ostali zachované, vyhodnotil sa potenciál miesta. Návrhy boli vystavené vo výstavnej sieni Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a ľudia z areálu si ich sem chodili pozerať. Slúžili aj ako podklad občianskemu združeniu Utópia, ktoré pracovalo na participačnej štúdii areálu. Študentské práce teda  predstavovali základ, aby si vedci a vedkyne vedeli vytvoriť predstavu o možných riešeniach a zmenách. Výstava spustila vášnivú diskusiu.

Čo sa týka využitia študentských návrhov – nechceli sme, aby bol areál riešený nejakou podprahovou metódou. Od začiatku nám záležalo na tom, aby sa všetko udialo v zmysle platných, zaužívaných a legislatívou podchytených procesov. To znamená seriózny participačný proces a verejná architektonická súťaž, kde odborníci na základe našich požiadaviek vytvoria koncepciu budúceho návrhu. Presne v tých intenciách sa teraz aj pokračuje. Víťazný kolektív by mal výhľadovo spracovať územný plán, prípadne zastavovaciu štúdiu areálu. To je už záväzný dokument. Musí s ním uvažovať územný plán mesta a rešpektovať ho všetci účastníci prípadných stavebných činností v území.

Aké zmeny môžu momentálne ľudia v areáli očakávať?

Celé by som to zatiaľ prirovnala k územnému plánu zóny. Mať územný plán zóny neznamená, že hneď zajtra začneme stavať. Znamená to, že budeme mať jasno v tom, čo chceme docieliť a ako budeme postupovať. Budeme presne vedieť, ako môžeme finančné prostriedky využiť. Napríklad organizácia dopravy v areáli, respektíve vylúčenie dopravy z areálu, si vyžaduje minimálne prostriedky. Pretože okružná komunikácia tu už je. Alebo pokiaľ bude chcieť niektorý ústav investovať do obnovy svojho objektu, už bude zrejmé, či sa s ním v budúcnosti počíta alebo nie. Ide tu o dlhodobú stratégiu, ktorá sa môže naplniť až o dvadsať rokov. A možno areál nikdy nenadobudne podobu, aká je na vizualizáciách. Územný plán možno skôr vnímať ako smer, ktorým kráčame. Nejde o to, že teraz hneď prídeme k cieľu. Pretože areál sa bude neustále vyvíjať. Teraz je dôležité, že ak sa budeme uchádzať o financie v medzinárodnej súťaži alebo vo vzťahu k rozpočtu SR, budeme už vedieť, na čo ich potrebujeme, a budeme vedieť ukázať, čo budujeme.


Stanislava Longauerová
Foto: Martin Bystriansky


Súvisiace články:
Areál SAV sa zmení na moderný a udržateľný vedecký kampus
FRANTIŠEK SIMANČÍK: Verím, že peniaze zoženieme
DAVID WEST: Štúdia chce odsunúť dopravu z centrálnej časti a vytvoriť tam park
JURAJ PALOVIČ: Nevyhrali sme cenu, ale možnosť spolupracovať na urbanistickej štúdii


Časopis Akadémia 02/2024