Verím, že peniaze zoženieme

13. 4. 2024 | 269 pozretí
frantisek simancik SAV

O financovaní a manažovaní nového vedeckého kampusu na bratislavskej Patrónke s vedúcim Komisie pre stratégiu rozvoja SAV a členom Predsedníctva SAV pre I. oddelenie vied FRANTIŠKOM SIMANČÍKOM.

V minulosti vzniklo niekoľko návrhov, ktoré mali ambíciu zmodernizovať areál na Patrónke, no nikdy sa neuskutočnili. Veríte, že tentoraz to bude iné?

Zatiaľ som sa nestretol s názorom, že to nie je reálne. Ľudia si skôr myslia, že sme to síce mysleli dobre, ale dopadne to ako vždy a nič z toho sa nezrealizuje. Kľúčové je, aby za tým stál niekto, kto pri menších neúspechoch nerezignuje a stará sa o pokračovanie a dokončenie začatého procesu. Zatiaľ to robím ja, aj keď nie vždy to ide ľahko. Spočiatku možnosť zásadnej modernizácie areálu nebral nikto vážne, ale ja verím, že peniaze zoženieme. Stroskotať to môže jedine na nevôli z vnútra akadémie.

Aké sú teda možnosti financovania?

Zatiaľ sme z vlastných zdrojov vyčlenili prostriedky na vyhlásenie architektonickej súťaže, ktorej výsledkom je vízia urbanisticko-krajinárskeho riešenia areálu z dielne kvalitnej architektonickej kancelárie. Z ich strany teraz dôjde k vypracovaniu detailnejšieho plánu, na ktorý už tiež máme vyčlenené finančné prostriedky. Do tohto plánu už budeme môcť priamo zahrnúť naše pripomienky k predloženej vízii, odstrániť detaily, ktoré nám nevyhovujú, a zahrnúť tie, ktoré tam chýbajú. To všetko, samozrejme, bez zásadného narušenia samotnej vízie. Na základe takto pripraveného plánu sa budeme uchádzať o finančné prostriedky na jeho realizáciu zo všetkých možných zdrojov, ktoré sa na to budú dať využiť. Veľa aktivít z celkového plánu tak bude zrejme realizovaných samostatne v rámci menších projektov.  Pokúsime sa tiež o uvoľnenie ušetrených prostriedkov z našich vlastných zdrojov. Možnosťou  je tiež uchádzať sa aj o prostriedky z plánu obnovy, ktoré sa eventuálne nestihnú využiť na pôvodne plánovaný účel. Dôležité je, aby sme mali nachystané zmysluplné aktivity, ktoré sa budú dať zrealizovať v čase, keď budú finančné prostriedky k dispozícii.

Aké zmeny by sme mohli podľa vás vidieť ako prvé a kedy?

Súčasťou prvej fázy bude úprava centrálneho priestoru, vstupov,  dopravného riešenia, parkovacej politiky a príprava projektovej dokumentácie pre spoločenskovedný pavilón. V prvej etape pôjde najmä o zmeny, ktoré dokážeme vykonať aj svojpomocne v rámci akadémie, prípadne z prostriedkov, ktoré vieme získať už teraz. Podľa možností by sme chceli začať už tento rok. Aj z ekonomických dôvodov sa však budeme snažiť priorizovať dlhodobú udržateľnosť riešenia pred rýchlosťou.

Môže prerod areálu znamenať, že jedného dňa sa sem presunú všetky ústavy so sídlom v Bratislave?

Boli by sme radi, keby sa na Patrónku jedného dňa všetci presunuli. Chceli by sme však, aby to vedkyne a vedci z týchto ústavov chceli sami. A to sa stane jedine vtedy, ak nový kampus bude skutočne dobrý a my robíme všetko pre to, aby taký bol. Cieľom je, aby sa nový vedecký kampus stal lákadlom aj pre mladých vedcov a vedkyne. Aby SAV lákala nielen odbornou prácou, ale aj prostredím. Aby bol dobrý obsah aj forma. Takéto prostredie si, samozrejme, ale zaslúžia aj zamestnanci a zamestnankyne, ktorí tu už pracujú.

Zastrešujete celú túto agendu. Čo vás motivuje?

Verím tomu, že SAV má veľký potenciál a budúcnosť. Pracujú tu kvalitní ľudia, ktorí sú mnohokrát nedocenení. Často netušia, že keby naprieč oddeleniami viac spolupracovali, ich výsledky by sa exponenciálne znásobili. Treba ich k tomu dotiahnuť možno aj tým, že budú spolu chodiť v areáli na kávu, že si spolu vonku sadnú alebo navštívia spoločné semináre. Dúfam, že jedného dňa tu rivalita medzi ústavmi ustúpi spoločnej identite SAV a úspech jednotlivca bude úspechom každého z nás a neúspech problémom nás všetkých. Aj zmenou areálu na spoločne užívaný kvalitný kampus možno dosiahneme, že rivalita sa presunie za hranicu akadémie. SAV ako jediná inštitúcia na Slovensku dokáže riešiť takmer celé spektrum súčasných problémov a na tom musíme stavať. Je to na prospech celého Slovenska a azda to takto budú vnímať aj politici a verejnosť mimo SAV. Aj preto považujem zmenu areálu za realizovateľnú, s vysokým potenciálom a veľkou spoločenskou prospešnosťou.


Stanislava Longauerová
Foto: Martin Bystriansky


Súvisiace články:
Areál SAV sa zmení na moderný a udržateľný vedecký kampus
HENRIETA MORAVČÍKOVÁ: Areál sa bude neustále vyvíjať
DAVID WEST: Štúdia chce odsunúť dopravu z centrálnej časti a vytvoriť tam park
JURAJ PALOVIČ: Nevyhrali sme cenu, ale možnosť spolupracovať na urbanistickej štúdii


Časopis Akadémia 02/2024