Nevyhrali sme cenu, ale možnosť spolupracovať na urbanistickej štúdii

11. 4. 2024 | 72 pozretí
juraj palovic

Ktoré budovy ponechať a ktoré nie? Rozhovor o urbanistickej štúdii budúceho vedeckého kampusu SAV na bratislavskej Patrónke s architektom JURAJOM PALOVIČOM z ateliéru gro architekti, ktoré v spolupráci s londýnskym ateliérom Studio Egret West vytvorilo víťazný návrh urbanistickej súťaže.

Do akej miery ráta vaša štúdia s už existujúcimi budovami? Ktoré z nich majú potenciál do budúcnosti a ktoré nie?

Všetky hodnotné budovy sme sa snažili vo vízii ponechať, dostavať alebo transformovať. Nosnou budovou na transformovanie je určite Ústav stavebníctva a architektúry SAV, mojimi obľúbenými budovami v areáli sú tie, kde sídlia Ústav svetovej literatúry SAV a Ústav slovenskej literatúry SAV a Chemický ústav SAV. Otázne bolo hlavne, ako pristúpiť k existujúcim budovám v juhovýchodnej časti areálu, kde stavby nie sú v zlom stave, ale štruktúra ich zástavby, podlažnosť a flexibilita samotných stavieb nie sú v rámci rozvoja areálu ideálne.

Samotná urbanistická štúdia je len prvým krokom k zmene areálu. Mohli by sme vysvetliť, čo by teraz malo nasledovať v krátkodobom a dlhodobom horizonte?

Súťaž bola nastavená tak, že náš víťazný tím nevyhral žiadnu cenu, ale možnosť spolupracovať ďalej na urbanistickej štúdii areálu. Tá by mala následne zohľadniť požiadavky jednotlivých ústavov SAV a spresniť súťažný návrh tak, aby bol stále v súlade s navrhnutou víziou. Pre nás je kľúčovou časťou vízie vytvorenie ikonického parku otvoreného aj pre verejnosť a priestorové reorganizovanie ústavov do menších celkov. Na základe tejto urbanistickej štúdie bude potom možné pristúpiť k vypracovaniu projektovej dokumentácie pre jednotlivé objekty.

Kedy by sme mohli vidieť prvé zmeny v areáli a od čoho to bude najviac závisieť? 

Všetko závisí od financovania, ale už v nadväzujúcej štúdii by sme mali projekt nastaviť tak, aby bolo možné realizovať prvé čiastočné kroky s menším financovaním. Hlavnou témou bude dostať automobilovú dopravu na okraj areálu a vytvoriť tak priestor pre zeleň. V rámci objektov určených pre vedeckú komunitu by medzi prvými krokmi malo byť vytvorenie priestorov pre ústavy spoločenských vied a priestorov pre prezentovanie vedy verejnosti. Aj menšie zásahy vedia dať jasný signál, že priestorovú zmenu v areáli je možné začať budovať postupne a zmysluplne.

Stanislava Longauerová

Foto: Martin Bystriansky
Súvisiace články:
Areál SAV sa zmení na moderný a udržateľný vedecký kampus
FRANTIŠEK SIMANČÍK: Verím, že peniaze zoženieme
HENRIETA MORAVČÍKOVÁ: Areál sa bude neustále vyvíjať
DAVID WEST: Štúdia chce odsunúť dopravu z centrálnej časti a vytvoriť tam park


Časopis Akadémia 02/2024