Zoznam článkov

1024
Predstavujeme štipendistov a štipendistky z projektu SASPRO 2

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND. V každom čísle predstavíme dvoch účastníkov alebo účastníčky tohto projektu. IHOR VAKULENKO Doktorandské štúdium v odbore ekonomika a manažment národného hospodárstva absolvoval na…

»
1024
Predstavujeme štipendistov a štipendistky z projektu SASPRO 2

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND. V každom čísle predstavíme dvoch účastníkov alebo účastníčky tohto projektu. MARIÁN MATEJDES absolvoval odbor fyzikálna chémia na Univerzite Komenského v Bratislave. Po ukončení…

»
1024
Ako sa „tvorily-i“ pravidlá slovenského pravopisu

Spisovný jazyk je jedným z najdôležitejších prvkov v procese formovania národa a jeho etablovanie je politicky, historicky a lingvisticky nesmierne dôležitá záležitosť. Nemalý podiel na tomto procese má aj Slovenská akadémia vied. Podľa Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle zákona o štátnom jazyku je na Slovensku štátnym jazykom slovenský jazyk, a to v jeho kodifikovanej podobe, ktorú na podnet odborných slovakistických výskumných pracovísk a odborníkov…

»
1024
Pri popularizovaní je dôležitá forma, ale nezabúdajme na obsah

Vedu a výskum vníma verejnosť často ako svet otázok, ktorého odpovede bývajú ťažko  uchopiteľné. Seminár zameraný na popularizačné aktivity SAV aj tentoraz priniesol praktické ukážky a spôsoby, ako možno zrozumiteľnejšie komunikovať vedecké témy. Každý ročník v poradí už štvrtého popularizačného seminára z dielne SAV reaguje na vývoj a zmeny v oblasti vplyvu sociálnych a tradičných médií na spoločnosť. Referát pre komunikáciu…

»