Zoznam článkov

1024
Predstavujeme štipendistov a štipendistky z projektu SASPRO 2

SASPRO 2 je spoločný projekt Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave realizovaný v rámci programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 Marie Skłodowska-Curie COFUND. V každom čísle predstavíme dvoch účastníkov alebo účastníčky tohto projektu. IHOR VAKULENKO Doktorandské štúdium v odbore ekonomika a manažment národného hospodárstva absolvoval na…

»